Kandidater til valg til Hopudvalget i 2016

Note: Næste valg er i sommeren 2018.

Følgende har meldt deres kandidatur til valget:

  • Lisa Sinnerup Gress, Hørsholm-Lyngby
  • Janni Brenholdt, Holbæk

Se de enkelte kandidaters valgoplæg nedenfor...


Lisa Sinnerup Gress
Heidi Mønsted

Jeg er en glad, hjælpsom og altid smilende pige på 21 år.
Seriøs i det jeg foretager mig, nem at snakke med.
Samarbejdsvillig og har forståelse for forskellige mennesker.
Sætter dyrenes ve og vel i første prioritet, samt fællesskabet blandt hopperne.

Jeg ønsker at stille op som kandidat til hopudvalget fordi at jeg selv mener at jeg har meget at bidrage med, og så vil jeg gøre mit aller bedste for at være med i en fornuftig og god udvikling af hoppen.
Jeg lytter til hvad alle folk har at sige og har intet imod at sige min mening hvis det er nødvendigt. Jeg synes at det er vigtigt at alle der tager hjem fra et stævne eller arrangement har fået en rigtig god oplevelse, både som nyt men også gammelt medlem.
Jeg samarbejder godt med alle foreningerne på Sjælland, samtidig har jeg god kontakt til de aktive hoppere på Sjælland.
Jeg startede selv som ung med at hoppe, så derfor kan jeg byde ind med både et voksent syn og et mindre barns syn på hoppen.
Jeg har fået en del erfaring og har ønske om at forbedre mig som både hopper og dommer.

Mine kompetencer:
- Aktiv hopper i knapt 6 år.
- Sidder i Hørsholm-Lyngbys bestyrelse.
- Stævnearrangør.
- Kaninhop dommer.
- Samarbejdsvillig.
- Imødekommende.
- Seriøs, iderig og målrettet.
- Ærlig og positiv.
- Lytter og tager imod konstruktiv kritik.
- Tager alle udfordringer med et smil.

Hvad jeg ønsker at bidrage med i Hopudvalget:
- Forståelse for de unge hoppere.
- Indflydelse på regler.
- Ungt og frisk syn på hoppen.
- Retfærdighed generelt.
- Flere års erfaring som hopper.
- At hopperne bliver hørt noget mere.
- Min positive tilgang til ting.


Janni Brenholdt
Marlene Bruhn

Jeg vil gerne stille op som kandidat til Hopudvalget, fordi jeg syntes jeg har rigtig meget at bidrage med. Noget af det jeg kan bidrage med er følgende:

Jeg har med mine år på bagen og i mit arbejde som leder i mange år, været vandt til at arbejde med andre mennesker. Jeg arbejder altid ud fra en ordentlig tilgang til andre mennesker. Jeg er god til kommunikation og samarbejde.
Da både mine piger og jeg er aktive hopper, kan jeg bidrage både med et voksent og et barnesyn på hoppen. Som mor og voksent medlem føler jeg et vis ansvar og omsorg for at vores hobby bliver den bedste oplevelse for vores gamle såvel vores nye medlemmer. Det er vigtigt for mig at alle der kommer til stævnerne går hjem der fra med en god oplevelse.
Inden jeg begyndte at hoppe, har jeg udstillet i mange år, samt været en aktiv del af Holbæks bestyrelse, hvor jeg også sidder som næstformand. Som medlem af bestyrelsen har jeg stor erfaring i at planlægge og promovering af vores fælles hobby, hvilket vil være en stor resurse at have i udvalget.
Mit samarbejde med de sjællandske foreninger er godt, samtidig har jeg en god kontakt til største delen af de aktive hopper på Sjælland. Jeg er ikke bange for, at sige min mening, men samtidig er Jeg også god til at tage alle former for kritik til mig, og tager det ikke personligt men bruger det i stedet til, at gøre tingene mere effektive eller anderledes, hvis det er nødvendigt.
Jeg vil ikke ind for at lave om på det hele, men bidrage ind i de ting der er i gang, men selvfølgelig også komme med nye ideer og tiltag.
Det gode ved at være medlem i en forening, er det fællesskab vi deler, derfor er det rigtig vigtigt for mig, at vi i fællesskab får skabt en hobby, hvor der er mulighed for, at alle kan deltage i det fællesskab.

Kort om mig selv:
Jeg er 40 år og bor sammen med min mand og vores to piger i et dejligt hus i Brøndby. Til hverdag arbejder jeg som leder af 3 daginstitutioner, hvilket giver mig stor glæde.
Jeg er et meget positivt menneske, jeg er nem at snakke med. Som udgangs punkt tænker jeg altid positivt om andre mennesker, og arbejder ud fra at alle gør deres bedste.
Både vores kaniner og hunde fylder rigtig meget i vores hverdag, de giver os overskud og glæde. Dyrs velfærd er rigtig vigtig for mig.

Erfaring/kompetencer:
- Erfaring i bestyrelses arbejde, næstformand i Holbæk kaninavlerforening
- Ene hopansvarlig i HKAF
- Aktiv hopper
- Hopdommer
- Stævne arrangør
- Positivt, og har et positivt menneskesyn
- God til kommunikation
- God til at samarbejde
- Målrettet i det jeg giver mig i kast med.
- Ærlig
- Ansvars bevidst
- Iderig
- Seriøs


Seneste nyt
18. oktober 2018
Resultat for valg til Hopudvalget

Resultatet for valg til Hopudvalget er følgende:
- Charlotte: 73,33%
- Marlene: 50,00%
- Anne-Mette: 46,67%
Dermed er Charlotte og Marlene valgt til Hopudvalget.
Kaninhopdommerklubbens bestyrelse takker for den store interesse for valget.
Samtidig ønsker vi Charlotte og Marlene held og lykke med deres arbejde i Hopudvalget.

30. september 2018
Kandidater er online

Opstillede kandidater til Hopudvalget er lagt online på hjemmesiden.

1. september 2016
Kandidater er online

Der har kun været 2 opstillede kandidater og Lisa Gress og Janni Brenholdt er derfor indstillet til Hopudvalget.

20. august 2016
Kandidater er online

Opstillede kandidater til Hopudvalget er lagt online på hjemmesiden.

28. april 2015
Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse for Kaninhopdommerklubben er lagt online.

10. september 2014
Resultat for valg til Hopudvalget

Resultatet for valg til Hopudvalget er følgende:
- Heidi: 24 stemmer, 70,6%
- Christina: 17 stemmer, 50,0%
- Marlene: 13 stemmer, 38,2%
- Camilla: 10 stemmer, 29,4%
Dermed er Heidi og Christina valgt til Hopudvalget.

27. august 2014
Valg til Hopudvalget

Kaninhopdommerklubben skriver ud til alle dommere og beder dem om at afgive deres stemme på 2 af de opstillede kandidater til Hopudvalget.

5. august 2014
Indkaldelse af kandidaturer

Kaninhopdommerklubben skriver ud til alle dommere, for at bede dem melde deres kandidatur senest den 22. august, hvis man ønsker at stille op til afstemningen til Hopudvalget.

7. juni 2014
Valg til Hopudvalget

Kaninhopdommerklubben bliver af Danmarks Kaninavlerforenings Hovedbestyrelse henstillet til at indstille 2 personer ekstra til Kaninhopudvalget.

15. april 2014
Godkendelse af vedtægter

Kaninhopdommerklubben får efter korrespondance med Lovudvalget godkendt deres vedtægter af Danmarks Kaninavlerforenings Hovedbestyrelse.

31. august 2013
Stiftende generalforsamling

Kaninhopdommerklubben blev stiftet ved en stiftende generalforsamling i forbindelse med Hopudvalgets dommerseminar den 31. august 2013 i Horsens.